AS OY JALKARANNAN-KESKUS

28 huoneistoa käsittävän kerrostaloyhtiön talotekniikan perusparannushanke. Toimeksianto sisältää hankesuunnittelun, rakennuttamisen ja valvonnan tehtävät.

Toimeksiannon kesto 10/2017 – 12/2018.

Lisätietoja: Tuomo Koskinen