Projektipäällikkö

Beraterin projektipäälliköt varmistavat, että rakennushankkeessa kaikki osapuolet suorittavat työnsä sovitulla tavalla ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Beraterin avoin, ratkaisukeskeinen ja keskusteleva tapa viedä hanketta eteenpäin on asiakkaidemme arvostama.

LUE LISÄÄ

Työmaavalvonta

Beraterin valvoja toimii rakennushankkeessa rakennuttajan tai käyttäjän ammattitaitoisena asiantuntijana sekä edunvalvojana. Beraterin huolellinen, avoin ja luottamusta herättävä tapa toimia valvojan roolissa on asiakkaidemme keskuudessa kiitetty.

LUE LISÄÄ

Projektinjohtopalvelut

Berater tarjoaa palveluita myös projektinjohto-mallilla. Siinä yhdistyvät päätoteuttajan työnjohtovelvoitteet sekä projektinjohto- ja valvontatehtävät kustannus- ja aikatauluvastuineen. Palvelu sopii erityisen hyvin monitahoisiin hankkeisiin, jossa monet erikoisurakat on sovitettava yhteen.

LUE LISÄÄ

Talotekniikan asiantuntijapalvelut

Beraterilta löytyy erityisosaamista myös talotekniikkavalvontaan ja talotekniikkaan liittyviin asiantuntijatehtäviin. Talotekniikalla on merkittävä osuus kaikissa rakennushankkeissa. Tarkastelemme taloteknisiä ratkaisuja erityisesti tilaajan tarpeiden - tarpeellisen toimivuuden, käytettävyyden ja huollettavuuden näkökulmista.

LUE LISÄÄ

Sisäilma-asiantuntijapalvelut

Sisäilma-asioissa Berater palvelee rakennuttamisen ja valvonnan näkökulmasta. Toimimme sisäilmahankkeissa tilaajan tai käyttäjän asiantuntijoina. Tutkimustulosten perusteella on usein hankala muodostaa käsitystä rakennuksen korjaustarpeesta, korjausten hinnasta ja toteuttamisesta. Silloin kannattaa kääntyä meidän puoleemme.

LUE LISÄÄ

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on keskeinen vaihe rakennusprojektissa, jossa määritellään hankkeen tavoitteet, resurssit, aikataulu ja budjetti. Lisäksi se sisältää riskien arvioinnin ja ratkaisujen kehittämisen mahdollisiin ongelmiin. Hyvin tehty hankesuunnitelma luo vankan pohjan onnistuneelle rakentamiselle ja auttaa välttämään myöhempiä ongelmia ja kustannuksia. Berater tarjoaa laadukkaat hankesuunnittelun palvelut koko Suomessa.

LUE LISÄÄ

Kuntoarvio

Berater tekee kuntoarvioita kaikenlaisiin kiinteistöihin, ympäri Suomen. Teemme kuntoarviot ammattitaidolla, koko organisaatiomme laajalla kokemuksella – asiakaan tarpeita kuunnellen. Riippumatta siitä, onko kyseessä asuinrakennus, toimistotila tai teollisuuskiinteistö, voit luottaa siihen, että Beraterin asiantuntijat suorittavat kuntoarvion laadinnan huolella ja tarkasti.

LUE LISÄÄ

Turvallisuus­koordinaattori

Beraterin asiantuntijoilta löytyy useiden vuosien kokemus työmaatehtävistä ja työturvallisuudesta huolehtimisesta päivittäisessä toiminnassa työmaalla. Kokemuksemme antaa hyvän pohjan toimia rakennushankkeissa tilaajan turvallisuuskoordinaattorina ja arvioida toteutusratkaisuja turvallisuuden näkökulmasta jo suunnitteluvaiheessa.

LUE LISÄÄ

Kustannuslaskenta

Laadimme kustannusarvioita ja kustannuslaskelmia hankkeen eri vaiheissa tilaajan tarpeiden mukaan. Kustannusarvio toimii usein tilaajan päätöksenteon apuna. Arvioita voidaan laatia eri tavoilla ja tarkkuudella riippuen tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Kosteudenhallinta­koordinaattori

Beraterin asiantuntijoilta löytyy useiden vuosien kokemus työmaatehtävistä ja kosteudenhallinnasta työmaaolosuhteissa. Rakennushankkeen kosteudenhallinta on keskeinen osa toteutusvaiheen laadunvalvontaa ja tärkeä huomioitava asia jo suunnitteluvaiheessa teknisiä ratkaisuja valittaessa.

LUE LISÄÄ